Ogłoszenia

 
* * * 

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego
Otrzymał ją od swojego ojca, gdy jako dwunastoletni chłopiec
niezbyt gorliwie spełniał obowiązki ministranta.
Modlitwa ta towarzyszyła mu przez całe życie.

* * *
  
Zasady punktacji związanej z pełnieniem posługi ministranta
(obowiązują od 01. 01. 2015 r.)

1. Za posługę podczas Mszy świętych i nabożeństw oraz wypełnianie innych obowiązków Ministranci otrzymują punkty dodatnie według następującego systemu:

SŁUŻENIE NA MSZACH ŚW. I NABOŻEŃSTWACH STAŁYCH

- Służenie obowiązkowe na Mszy św. /+2p./
- Służenie nadobowiązkowe na Mszy /+2p./
- Droga Krzyżowa /+2p./
- Gorzkie Żale /+2p./
- Nabożeństwo majowe /+2p./
- Nabożeństwo październikowe /+2p./

SŁUŻENIE NA MSZACH ŚW. I NABOŻEŃSTWACH OKOLICZNOŚCIOWYCH

- Msza św. w Pierwszy Piątek rano /+3p./
- Msza św. ślubna /+3p./
- Msza św. pogrzebowa /+3p./
- Msza  św. z procesją w I sobotę /+5p./
- Nabożeństwa Triduum Paschalnego /+5p./
- Procesja Bożego Ciała /+5p./
- Msza św. z procesją w Oktawie Bożego Ciała /+5p./
- Czuwanie przy „Ciemnicy” i przy „Grobie” /+10p./
- Udział w zbiórce Ministrantów /+3p./
 

*Ilość punktów za udział w innych nabożeństwach nie ujętych wyżej oraz za pełnienie innych obowiązków i posług ustala Opiekun LSO.

2.  Za nieusprawiedliwione opuszczenie obowiązkowej asysty ministrant otrzymuje 3 punkty ujemne /-3p./.
   
*Nieobecność należy usprawiedliwić najszybciej, jak to możliwe. Nieobecność ministranta usprawiedliwiają rodzice osobiście, telefonicznie lub pisemnie, podając imię i nazwisko ministranta oraz datę i przyczynę nieobecności. Nieobecność ministranta mogą także usprawiedliwić inne osoby pełniące nad nim opiekę (np. babcia, dorosłe rodzeństwo) lub w wyjątkowych okolicznościach sam ministrant. Usprawiedliwienie nieobecności należy zgłosić P. Kościelnemu lub Ks. Proboszczowi.

3. Wyniki punktacji będą ogłaszane na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek stanowią miesiące lipiec i sierpień – za te miesiące punkty będą sumowane i ogłaszane na początku września.
 
* * *

NUMERACJA WIESZAKÓW

NA KOMŻE MINISTRANTÓW

 

Abramowicz Jakub

18.

Graniczkowski Mateusz

21.

Hajdo Jarosław

20.

Jerzykowski Mateusz

19.

Kajmowicz Dawid

11.

Kamiński Paweł

14.

Knapik Paweł

4.

Małopolski Mikołaj

5.

Ocłoń Mateusz

9.

Onik Mateusz

7.

Pękala Jakub

12.

Pękala Kamil

22.

Wrona Antoni

15.

Wrona Szymon

17.

Wrona Tymoteusz

16.