Dekalog internauty

1. Nie traktuj komputera jak bożka.
2. Miej świadomość, po co przed nim zasiadasz.
3. Pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre.
4. Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko; poszerzaj swoją wiedzę.
5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem.

6. Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci.
7. "Nie" - piractwu i hakerom.
8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych.
9. Nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci.
10. Nie zastępuj przyjaciół komputerem.

"Dekalog internauty", napisany przez "rodzinę internautów" (małżeństwo z dwojgiem dzieci: Urszulę, Marka, Dominikę i Piotra Augustynów) oraz ks. Józefa Klocha, powstał na kanwie trzech dokumentów Stolicy Apostolskiej z 2002 r., w których został ukazany stosunek Kościoła do internetu: orędzia Jana PawłaII "Internet - nowe forum głoszenia Ewangelii" oraz dwóch obszernych i bardzo praktycznych opracowań Papieskiej Rady ds. Mediów "Kościół a internet" i "Etyka w internecie". "Rozróżniają one dobre i złe strony internetu, zachęcają do tego, żeby korzystać z plusów, a plewy odsiać" - stwierdził ks. J. Kloch. Podobnie jednak jest "z każdym narzędziem - można go użyć dobrze i można go użyć źle. Nożem można kroić chleb, nożem można zabić" -zauważył rzecznik polskiego Episkopatu.


Jego zdaniem, "przed telewizorem można przesiadywać godzinami, a można włączyć go tylko na te programy, które są najbardziej wartościowe". Podobnie jest z internetem. "Można go używać do kontaktu z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, którzy czekają na nasz list, możemy znaleźć kapitalne informacje encyklopedyczne, publicystyczne, ciekawostki, materiały do zadań domowych dla uczniów. Możemy też znaleźć śmieci, ale po co zajmować się śmieciami?" - przekonuje rzecznik KEP.

Za pośrednictwem KAI zwrócił się z gorącym apelem do użytkowników internetu, zwłaszcza do dzieci i młodzieży: "Pamiętajcie, że nie wszystko za drzwiami internetu jest dobre, a uczcie się korzystać z tego, co w nim najlepsze. I tak wam nie starczy czasu, żeby zobaczyć wszystko to, co jest tam bardzo dobre!".

źródło: www.opoka.pl