O lektorach

Lektorzy

lektorzy 003Posługa LEKTORA w Kościele Katolickim polega przede wszystkim na odczytywaniu podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego. Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma psałterzysty, czyli kantora psalmu, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny i śpiew przed Ewangelią. W czasie procesji na wejście może wnieść Ewangeliarz.
Lektor nie może czytać Ewangelii, choć wyjątkiem jest Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektorzy mogą odczytać Ewangelię, dzieląc pomiędzy siebie partie narratora, Chrystusa oraz tłumu i innych osób.

Lektor powinien:
  • Poznawać i rozważać Słowo Boże oraz starać się prowadzić życie według niego.
  • Starannie przygotowywać się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczenie tekstu czytań.
  • Troszczyć się o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź.
  • Dbać o kulturę słowa.
  • Być świadkiem Chrystusa i przykładem dla innych, zwłaszcza młodszych członków Liturgicznej Służby Ołtarza, przez właściwe postępowanie i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
Posługę lektorską w naszej parafii pełni obecnie 16 lektorów.

Opiekun: ks. Marcin Płaneta

Diecezjalna strona LSO: http://www.lso.diecezja.tarnow.pl