Proboszczowie parafii

Ksiądz Janusz Maziarka
 

 

Urodził się 24 V 1963 r. w Jodłowej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. Jako wikariusz posługiwał w Kamionce Wielkiej, Jazowsku, tarnowskiej katedrze, Limanowej, Dębicy. Od września 2006  otrzymał misję tworzenia nowej parafii w Świebodzinie, gdzie 1 stycznia 2007 roku został proboszczem. Pracował w parafii od 2006 do 2010 roku. 

 

W grudniu 2010 roku dekretem ks. biskupa W. Skworca został mianowany proboszczem parafii  pw. św. Jana Chrzciciela w Radłowie.

 Od 15 sierpnia 2021 roku dekretem ks. Biskupa Andrzeja Jeża został proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Ksiądz Wojciech Sroka

ks wojciechUrodził się 6 lutego 1968 r. w Słopnicach. Ukończył Instytut Teologiczny w Tarnowie; obronił pracę magisterską z zakresu patrologii. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1993 roku z rąk ks. biskupa Józefa Życińskiego. Jako wikariusz posługiwał w Rzezawie (1993-1997), Nowym Wiśniczu (1997-2003), Tarnowie - w parafii  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (2003-2010).

 
Od 19 grudnia 2010 roku ks. biskup Wiktor Skworc powierzył mu obowiązki proboszcza parafii w Świebodzinie.
 
Od 15 sierpnia 2017 roku ks. biskup Andrzej Jeż powierzył mu obowiązki proboszcza parafii Dobra k. Limanowej