Wydarzenia 2017-Archiwum

Słowo od ks. Pawła Staniaszka

rekolekcje 002W encyklice Misericordiae Vultus  papieża Franciszka czytamy „Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie i pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa”.

Wzruszenia i łzy radości braci i sióstr wspólnoty parafialnej w Perwomajsku, pragnę przekazać na ręce  ks. Marcina Płanety proboszcza parafii Maksymiliana Marii Kolbego w Świebodzinie. Dziękuje parafianom za wspólnie, pięknie przeżyte rekolekcje wielkopostne, które odbyły się w dniach 14-17 kwietnia 2019r. Za duchowe i materialne wsparcie które otrzymaliśmy w kwocie 5600zł. oraz, produkty żywnościowe, środki czystości i przybory szkolne. Wasze ręce ścisnęły nasze ręce, dziękujemy, że usłyszeliście nasze wołanie o pomoc, którą mogłem przekazać najbiedniejszym parafianom i naszym rodakom. Zostaną pokryte koszty duszpasterstwa, utrzymania parafii i dojazdy do chorych i cierpiących. Również umożliwi zakończyć budowę wnętrza świątyni, w której będziemy Dobremu Bogu zanosić Wasze intencje.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę, aby Zmartwychwstanie było niewyczerpanym źródłem miłości, szczęścia i radości. Niech spełnią się życzenia Papieża Franciszka, który powiedział: „Nikt nie ma większej miłości, niż ten, kto oddaje swoje życie za swych przyjaciół i On je za nas oddał. Za Ciebie, za mnie. Odzyskał je i towarzyszy nam pełnią swego życia. Pozwól, by Ci towarzyszył. On Cię kocha. Wielkanoc, to Jezus żywy.” Radosnego Alleluja!
                                                                

Ks. Paweł Staniaszek  
            Proboszcz

Parafia Rzymsko-Katolicka

św. Jana Chrzciciela w Perwomajsku