Wydarzenia 2017-Archiwum

Biskup Leon Dubrawski w Świebodzinie

043W niedzielę 12 maja gościł w naszej parafii ks. bp Leon Dubrawski, ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Przybył na zaproszenie ks. proboszcza Marcina Płanety i celebrował niedzielne Eucharystie, a także udzielił Pierwszej Komunii Świętej dzieciom z naszej parafii. Ksiądz Biskup na wszystkich mszach św. głosił kazania, w których przedstawiał realia życia Kościoła na Ukrainie, zwłaszcza w części wschodniej, gdzie toczy się wojna. Z wielką ekspresją opowiadał o konkretnych przykładach ludzi ponoszących ogromne cierpienia z powodu konfliktu, który jest przejawem „bandytyzmu”. Wielokrotnie podkreślał, że ratunkiem dla świata jest modlitwa – i tam, gdzie, jej brakuje, gdzie ludzie masowo odchodzą od Boga, panoszy się zło.

Dał też osobiste świadectwo, opowiadając o swojej rodzinie. Wychował się wśród licznego rodzeństwa, w wielkiej biedzie, ale z dzieciństwa najbardziej utkwił mu w pamięci obraz modlących się ojca i matki. – Dzisiaj, kiedy przyjeżdżam na mogiłę swoich rodziców, klękam, całuję ziemię i mówię: „Dziękuję Panie Boże, że dałeś mi takich rodziców, którzy w tym czasie nic mi nie mogli dać, ale dali największy skarb: wiarę” – powiedział. Zachęcał do wspólnej modlitwy w rodzinach, do dawania świadectwa modlitwy własnym dzieciom, do uczenia je miłości Boga i ludzi. W pamięci uczestników niedzielnej liturgii z udziałem Księdza Biskupa Leona zostanie na pewno zachęta skierowana do młodych rodzin, aby nie bały się mieć więcej dzieci. Wszystkim rodzinom otwartym na dar potomstwa Ksiądz Biskup udzielił specjalnego błogosławieństwa.

Obecność Ordynariusza z Kamieńca Podolskiego była też okazją do wsparcia tamtejszego Kościoła, który na co dzień boryka się z ogromnymi potrzebami i trudnościami. Wszyscy modliliśmy się w intencjach tamtych wspólnot, wiele osób złożyło też ofiary na dzieła, które mają im służyć, m.in. na budowę seminarium duchownego w diecezji kamieniecko-podolskiej. (mr)

I Komunia święta - zdjęcia