Wydarzenia 2017-Archiwum

Zjazd Szkolnych Kół Caritas

szoklne kolo caritas006Dnia 04.06.2019 r. odbył się XIII zjazd Szkolnych Kół Caritas w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 zawiązaniem wspólnoty i przedstawieniem pt. „Opowieść o początkach pasierbieckiego Sanktuarium”. O godz. 11:00 uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza. Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni wzięli udział w agapie, a następnie we wspólnej zabawie z wodzirejami. Z naszej parafii w tych uroczystościach uczestniczyło dwudziestu młodych wolontariuszy.

Wielu osób poprzez zaangażowanie w działalność Szkolnych Kół Caritas daje piękne świadectwo wiary i wrażliwości serca na potrzeby innych ludzi. Dobroć, miłość miłosierna i chęć pomocy braciom i siostrom w trudnych sytuacjach życiowych i losowych wypływa z więzi z Panem Jezusem, jaką przeżywają młodzi. Dlatego ważne jest od młodych lat kształtowanie i budowanie bliskiej więzi z Panem Bogiem, który jest Miłoscią dotykającą serca każdego człowieka.


https://tarnow.gosc.pl/doc/5619220.Pasierbiec-Mysl-slowo-i-czyn

Zobacz zdjęcia.