Wydarzenia 2017-Archiwum

RORATY 2019; RÓŻNE OBLICZA NASZEJ MAMY

roraty 023Adwent - po łacinie adventus, czyli przyjście - w  Kościele Katolickim to czas trwający od pierwszych nieszporów czwartej niedzieli poprzedzającej święto Bożego Narodzenia do zmierzchu 24 grudnia, przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – Wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Pana Jezusa.

Roraty,  msza roratna, potocznie nazywana  mszą roratnią, to pierwsza msza o wschodzie słońca w okresie adwentu. Jest to msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa mszy pochodzi od słów „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy, zwanej roratką (świecą roratną). Świeca ta umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży roraty odprawia się często wieczorem.

W tym roku w czasie Adwentu, przygotowując się na święta Bożego Narodzenia, a także na powtórne przyjście Pana Jezusa, uczestniczymy w roratach. W czasie rorat nasze serca zwracamy ku Maryi, Matce Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Mama to bardzo bliska nam osoba, która nas urodziła, dba o nas, troszy się i opiekuje nami. Każdy z nas ma dwie mamy, pierwsza to ta, która nas urodziła i mieszka z nami w domu, druga to Mama wszystkich mam i nas wszystkich. Matka Boża, która jest w niebie. W czasie tych rorat poznajemy różne kościoły z całej Polski, w których są piekne obrazy i figury Matki Bożej. Poznajemy różne oblicza naszej Mamy na ikonach, czyli wizerunkach malowanych na drewnie, na obrazach i figurach, każda z nich ma wspaniałą historie i ukazuje trochę z innego punktu widzenia wspaniałość naszej Mamy w niebie.

"Panie, w tym czasie Adwentu daj nam zapragnąć wyłącznie Ciebie. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach konsumpcjonizmu, który zagłusza naszą duchowość i sprawia, że wciąż gnamy za dobrami materialnymi. W tej modlitwie prosimy Cię Maryjo atko Boga, byś wzmogła nasze pragnienie Boga i radosne oczekiwanie na Jego przyjście. Chcemy z całym Kościołem wołać z wiarą: „Przyjdź, Panie Jezu! Czekamy na Ciebie!”