Wydarzenia 2017-Archiwum

Kolęda Misyjna

kolednicy misyjni 006Kolędnicy Misyjni to projekt Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci organizowany w całej Polsce od 1993 r. Każdego roku młodzi kolędnicy odwiedzający domy na terenie swoich parafii i diecezji, dzieląc się radością Bożego Narodzenia, kontynuują polską tradycję kolędowania, ale też zbierają ofiary na pomoc rówieśnikom w innych częściach świata.

W naszej parafii dnia 26.12.2019 r. przeżywaliśmy odwiedziny kolędników misyjnych. Kilkadziesiąt osób - dzieci, młodzieży, rodziców z wielkim sercem i radością zaangażowało się w pomoc dla najmłodszych w różnych krajach misyjnych.

Ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych przypomniał o trosce misyjnej Ojca Świętego, której konkretnym przykładem są kolędnicy misyjni. Dodał, że tegoroczni kolędnicy misyjni stają się szczególnymi współpracownikami Ojca Świętego z dwóch powodów: po pierwsze, Kolędnicy Misyjni 2019 pomagają rówieśnikom w Amazonii, czyli regionie dla którego papież Franciszek zwołał tegoroczny Synod; po drugie Ojciec Święty zachęca w tegorocznym Liście Apostolskim o znaczeniu i wartości żłóbka do podtrzymywania tradycji budowania szopek. „A każda grupa kolędników misyjnych staje się taką żywą szopką, która wychodzi z naszych kościołów parafialnych i odwiedza nasze wioski, nasze miasteczka, nasze rodziny”.

Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie w to piękne dzieło. Kiedy dzielimy się pomocą z potrzebującymi, stajemy się misjonarzami, a także głosicielami Dobrej Nowiny w swoich środowiskach. Niech Pan Bóg błogosławi Wam i Waszym rodzinom za Wasz wkład w dzieło misyjne Kościoła. Szczęść Boże !!!

Najukochańszy Panie nasz, Jezu Chryste, który nas odkupiłeś ceną przenajświętszej Krwi swojej, ogarnij miłosiernym wzrokiem biedną ludzkość, któ¬ra w znacznej części jest jeszcze pogrążona w mro¬kach niewiary. Spraw, by cała ludzkość zajaśniała światłem prawdy. Poślij Panie apostołów Twojej Ewangelii, wspomagaj ich żarliwość, aby nie znający Chrystusa dostrzegli Jego miłość i za ich pośrednictwem weszli do Chrystusowej owczarni. Wspomagaj wysiłki wszystkich misjonarzy i misjonarek, niech ta służba prowadzi do prawdy i miłości. Oświeć błądzących i sprowadź ich do przystani prawdy i jedności. Przyspiesz, o Najukochańszy Zbawco zapowiedziane przez Ciebie Królestwo. Darz misjonarzy zdrowiem, optymizmem i wiarą w sens poświęcenia i ofiary. Upadającym pod ciężarem krzyża daj moc do ochotnej i wielkodusznej służby. Pomagaj wszystkim pracownikom. Niech wielkim wysiłkiem kapłanów i świeckich rośnie Twój Kościół, wielki świadek Twego Odkupienia. Amen.

 Zdjęcia grup kolędniczych