Wydarzenia

Niedziela Palmowa w naszej parafii

palmaPrzypadająca w tym roku 10 kwietnia Niedziela Męki Pańskiej, nazywana Niedzielą Palmową, rozpoczęła Wielki Tydzień – czas bezpośredniego przygotowania do celebracji największych tajemnic naszej wiary – męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wyjątkowość tej niedzieli jest widoczna zarówno w liturgii, jak i w towarzyszących jej zwyczajach i tradycjach.

Uroczystość liturgiczna, również w naszej parafii, rozpoczęła się od procesji z palmami, które zostały poświęcone przed kościołem. Udekorowane zgodnie z lokalnymi zwyczajami, barwne i radosne palmy są pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to witały go wiwatujące tłumy. Z kolei najbardziej charakterystycznym rysem Liturgii Słowa tej niedzieli jest śpiewany lub czytany opis Męki Pańskiej jako Ewangelii. Te dwa elementy Niedzieli Palmowej łączą w sobie z jednej strony radość i triumf, z drugiej zaś – powagę i cierpienie. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

W naszym kościele uroczystej Sumie o godz. 10.30 przewodniczył ks. proboszcz Marcin Płaneta. Rozpoczęła się ona procesją i poświęceniem palm. Po Mszy św. tradycyjnie odbył się konkurs na najwyższą palmę. Oprócz tych imponujących wysokością, kilkumetrowych palm, wiele było nieco niższych, ale również wykonanych własnoręcznie i z niezwykłą starannością. Wszystkie zostały docenione i nagrodzone. Warto zauważyć, że z roku na rok przybywa palm robionych własnoręcznie w domach, a to pokazuje, że dawna tradycja nie tylko nie zanika, ale wręcz rozkwita. Jest ona także świadectwem naszej wiary, bez której palmowa tradycja byłaby pozbawiona ducha.

 

Zdjęcia.