Wydarzenia

IMG 20220408 WA0017Ojcze Niebieski, pozwól, że w dzisiejszych rozważaniach Drogi Krzyżowej Twojego Syna, będziemy ślady Jego męki odkrywać w męce Narodu Ukraińskiego, tak bardzo doświadczonego cierpieniem wojny. Pragniemy prosić Cię, Ojcze nasz, abyś spojrzał na ten Naród i wybawił go przez bolesną Mękę Chrystusa. Twój Syn cierpiał i umarł także za Ukrainę, więc ona też jest Twoją własnością nabytą Krwią Chrystusa. Obroń ją, prosimy, przed niezasłużonym cierpieniem, przed zakusami wroga, aby ją zniszczyć, udziel jej łaski pokoju, łaski powstania i zmartwychwstania z gruzów i z już poniesionych ofiar.

bierzmowanie 2022Młodzież z naszej parafii 5. 04. b. r. z rąk Bp Stanisława Salaterskiego Przyjęła sakrament bierzmowania. 17 osób z parafii Świebodzin wkroczyło na drogę dojrzałego życia chrześcijańskiego.

Nauczanie Kościoła podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześcijańskiego. „Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285). Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości (OB. 2). Duch Święty, który w czasie Pięćdziesiątnicy napełnił Kościół i zjednoczył uczniów Chrystusa, w sakramencie bierzmowania udziela swej pieczęci, charakteru sakramentalnego oraz darów jako znaku nieutracalnej przynależności człowieka do Boga.” (IIISG 696).

PlakatEDK Rzuchowa lekkiPierwszy raz w Gminie Pleśna, w parafii Rzuchowa, organizowana jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wydarzenie zaplanowano na 8 kwietnia, czyli piątkową noc, w tygodniu poprzedzającym Wielkopostne Triduum Paschalne. Obie trasy z wyznaczonymi stacjami Drogi Krzyżowej biegną głównie po drogach, szlakach znajdujących się w Gminie Pleśna. Dłuższa ponad 42 km i krótsza 30 km rozpoczynają się i kończą na terenie kościoła w Rzuchowej. Przejście tych kilkudziesięciu kilometrów nocą, w samotności czy mniejszych grupach, ale w skupieniu, będzie wyzwaniem, na które warto się przygotować zarówno fizycznie jak i duchowo. E D K rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 20:00.

W dniach od 6. 03 do 13. 03.2022 roku. zaangażowaliśmy się w pomoc humanitarną dla mieszkańców Perwomajska w Ukrainie, gdzie proboszczem jest ks.Paweł Staniaszek.

Bardzo dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie.

ks.  Proboszcz Marcin 

Dołaczamy również podziękowanie od księdza Pawała i kilka zdjęć .

podziekowanie

rekolekcjePROGRAM REKOLEKCJI
WIELKOPOSTNYCH
ŚWIEBODZIN 3. 04 – 6.04. 2022r.

Rekolekcje poprowadzi ks. mgr. lic. Bartosz Chęciek, dyrektor diecezjalnego wydawnictwa BIBLOS.

Niedziela – 3. 04. 2022 r.
8:00 - Msza Św. z nauką dla wszystkich.
10:30 - Msza Św. z nauką dla wszystkich.
- Po Mszy Św. Droga Krzyżowa.
14:30 - „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym.
15:00 - Msza Św. (bez kazania)
- Nauka stanowa dla młodzieży.