Intencje Mszy św.

Intencje Mszy Świętych (26. 02. 2024 r. – 3. 03. 2024 r)

Poniedziałek (26. 02. 2024 r.)
Godz. 17: 00; + Tadeusza Hajdo z int. Wnuczki Żanety z rodziną.
Poza parafią; + Grzegorza Nowaka z int. Katarzyny Sebastiana Sutkowskich

Wtorek (27. 02. 2024 r.)
Godz. 17: 00; + Agnieszki Górka w 7 rocznicę śmierci z int. Rodziców.
Poza parafią; + Grzegorza Nowaka z int. Justyny, Krzysztofa Turaj z dziećmi.

Środa (28. 02. 2024 r.)
Godz. 17: 00; W int. Romana z okazki imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Bł., Boże, opieke M B, wstawiennictwo św. Maksymiliana i potrzebne zdrowie z int. Rodziny.

Czwartek (29. 02. 2024 r.)
Godz. 17: 00; + Romana Michniaka z okazji imienin z int. Córki z rodziną.

Piątek (1. 03. 2024 r.)
Godz. 7: 00; W int. Bogu wiadomej.

Godz. 17: 00; 1. Wynagradzająca N S P J za grzechy świata z prośbą o opamiętanie i nawrócenie tych, którzy zabijają dzieci poczęte w łonach matek.
2. + Grzegorza w dniu urodzin z int. Żony z dziećmi.

Sobota (2. 03. 2024 r.)
Godz. 17: 00; + + Zofii, Józefa Żydowskich, Kazimiery, Stanisława Stus.

NIEDZIELA (3. 03. 2024 r.)
Godz. 8: 00; + + Stefanii, Józefa Czopkowicz w 15 rocznicę śmierci Stafanii.

Godz. 10: 30; + + Stanisławy, Józefa Zielińskich w 9 rocznicę śmierci Józefa z int. Syna Marka z rodziną.

Godz. 15: 00; + + Kunegundy, Tadeusza Wandas.