Intencje Mszy św.

NIEDZIELA (1. 10. 2023 r.)
Godz. 8: 00; 1. W int. Parafian.
2. + Tadeusza Hajdo z int. Romana, Michaliny Kuklińskich

Godz. 10: 30; 1. + Stanisławy, Michała Kajmowicz w rocznicę śmierci Michała.
2. + Marty Kwiek z int. Apostolatu Maryjnego.

Godz. 15: 00; + + W 7 rocznicę śmierci Mariana Korpackiego, Julii, Jana, Heleny, Piotra z int. Rodziny.

Godz. 18: 00; 1. + + Ireny, Jerzego Ogar, w kolejną rocznicę śmierci Ireny z int. Rodziny.
2. + Leszka Ostrowskiego z int. Syna Pawła.

Intencje Mszy Świętych (2. 10. 2023 r. – 8. 10. 2023 r.)

Poniedziałek (2. 10. 2023 r.)
Godz. 18: 00; + Marty Kwiek z int. Bogusława Kwiek.

Wtorek (3. 10. 2023 r.)
Godz. 18: 00; 1. + Marty Kwiek z int. Danuty Kwiek z rodziną.
2. + Tadeusza Hajdo z int. Brata Emila z żoną.

Środa (4. 10. 2023 r.)
Godz. 18: 00; 1. + Marty Kwiek z int. Chrześnicy Urszuli Tomaszewskiej z rodziną.
2. + Tadeusza Hajdo z int. Bratowej Władysławy Hajdo.

Czwartek (5. 10. 2023 r.)
Godz. 18: 00; 1. + Marty Kwiek z int. Krzysztofa, Grażyny Barwacz z synem.
2. + Tadeusza Hajdo z int. Kazimiery, Jana Skrabacz.

Piątek (6. 10. 2023 r.)
Godz. 7: 00; + Kazimierza Szustaka z int. Krystyny Horwath.

Godz. 18: 00; 1. Wynagradzająca N S Pana Jezusa za grzechy świata z prośbą o gorliwą modlitwę różańcową w intencji grzeszników.
2. + Grażyny Kot z int. Męża.

Sobota (7. 10. 2023 r.)
Godz. 20: 00; 1. Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo M B w intencji Barbary i Józefa Mazur z int. Anny z rodziną.
2. + Tadeusza Hajdo z int. Wnuczki Wioletty z rodziną.

NIEDZIELA (8. 10. 2023 r.)
Godz. 8: 00; 1. + Tadeusza Hajdo z int. Chrześnika Andrzeja z Renatą.
2. + Leszka Ostrowskiego z int. Córki Małgorzaty z rodzina.

Godz. 10: 30; 1. Dziękczynno – błagalna w 20 rocznicę powstania Straży Honorowej N S P J w naszej parafii, z podziękowaniem za opiekę, wszystkie łaski i dary otrzymane ze źródła miłosiernego Serca Jezusowego, z prośbą o potrzebne dary Boże, światło i wsparcie Ducha Św., w dalszej działalności apostolskiej, aby członkowie S H jaśnieli blaskiem miłości Serca Jezusowego i pociągali nowych młodych członków do wspólnoty za wstawiennictwem założycielki i patronki siostry Marii Barnaud (Berno) z int. Straży Honorowej N S P J.
2. + Romany Pokornej z int. P T G „Sokół -Świat Pracy”, o. Grybów.

Godz. 15: 00; W int. Parafian.

Intencje Mszy Świętych, poza parafią (2. 10. 2023 r.–8. 10. 2023 r.)

Poniedziałek (2. 10. 2023 r.)
+ Marty Kwiek z int. Agnieszki, Tomasza Czapkowicz.
+ Jowity Jaśkiewicz z int. Nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Świebodzinie.
+ Andrzeja Kipiela z int. Marzeny, Mariusza Malec.
+ Andrzeja Kipiela z int. Małgorzaty, Stanisława Cetery.

Wtorek (3. 10. 2023 r.)
+ Marty Kwiek z int. Krystyny Warchoł z synem Andrzejem.
+ Jowity Jaśkiewicz z int. Babci i Dziadka, Koziołów.
+ Andrzeja Kipiela z int. Jacka Kubalskiego.
+ Andrzeja Kipiela z int. Lucyny, Wiesława Kozioł z rodziną.

Środa (4. 10. 2023 r.)
+ Marty Kwiek z int. Marii Wrona.
+ Jowity Jaśkiewicz z int. Prababci, Henryki Kozioł.
+ Andrzeja Kipiela z int. Elżbiety Stanisława Marmol.
+ Andrzeja Kipiela z int. Klaudii, Tomasza Kulesa z rodziną.

Czwartek (5. 10. 2023r.)
+ Marty Kwiek z int. Mary, Macieja Gręblowskich.
+ Jowity Jaśkiewicz z int. Wujka Jana Kozioł.
+ Andrzeja Kipiela z int. Mariana i Danieli.
+ Andrzeja Kipiela z int. Eweliny, Dariusza Kochanek z rodziną.

Piątek (6. 10. 2023 r.)
+ Marty Kwiek z int. Koleżanek, kolegów Andrzeja z firmy MTM Budownictwo.
+ Jowity Jaśkiewicz z int. Cioci Joanny Kozioł.
+ Andrzeja Kipiela z int. Rodziny Michoniów.
+ Andrzeja Kipiela z int. Natalii, Piotra Mądel z rodziną.

Sobota (7. 10. 2023 r.)
+ Jowity Jaśkiewicz z int. Kuzynki Martyny.
+ Andrzeja Kipiela z int. Kuzyna Zbigniewa Górskiego z żoną.
+ Andrzeja Kipiela z int. Andrzeja, Anety Sutkowskich.

NIEDZIELA (8. 10. 2023 r.)
+ Jowity Jaśkiewicz z int. Kuzyna Kacpra.
+ Andrzeja Kipiela z int. Justyny, Piotra Pająk z Woli Dębińskiej.
+ Andrzeja Kipiela z int. Marii, Krzysztofa Kowalskich.