Proboszcz

Ks. Marcin Płaneta

proboszcz Marcin Planeta

 

Urodził  się 04.04.1975 r. w Brzesku. Ukończył Instytut Teologiczny w Tarnowie, obronił prace magisterską z zakresu teologii dogmatycznej. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2002 r. z rąk ks. Biskupa Wiktora Skworca. Jako wikariusz posługiwał w Łężkowicach (2002 – 2005).  W 2005 roku wyjechał  na Ukrainę do diecezji odesko-symferopolskiej, gdzie pracował jako proboszcz parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bałcie.  W 2015 roku wrócił do Polski i objął posługę wikariusza parafii Dębica–Latoszyn, którą sprawował do połowy sierpnia 2017 roku.

 

Od dnia: 15.08.2017 r. ks. Biskup Andrzej Jeż powierzył mu obowiązki proboszcza w Świebodzinie.