Wydarzenia 2017-Archiwum

Spotkanie Misyjne Róż Różańcowych w Mielcu

1W Mielcu w parafii pw. Trójcy Przenajświętrzej 26 października b.r. odbyło się XIX Diecezjalne Spotkanie Róż Różańcowych. Wzięło w nim udział ok. 1200 uczestników z naszej diecezjii. Także nasza parafia wraz z sąsiednimi parafiami; Pleśna i Koszyce Małe wzieły udział w tym modlitewno-formacyjnym spotkaniu, któremu przewodniczył J E Bp Andrzej Jeż pasterz naszej diecezji.

Zaangażowanie naszej diecezji w sprawę misji jest wielkie. Mamy prawie 60 misjonarzy, przekazujemy ostatnio rocznie 6 mln zł na cele misyjne, dziesiątki tysięcy ludzi modli się za misje. Ale, o czym przypomniał w homilii mieleckiej bp Andrzej Jeż, walec niewiary przetacza się także przez naszą diecezję. – Potrzebne jest bycie misjonarzem tu i teraz. Czasem się boimy, czasem wstydzimy, lękamy powiedzieć nawet jedno słowo w rodzinie na temat Boga, życia moralnego. Trzeba większej odwagi. Trzeba świadomości, że wiara jest wielkim darem, który otrzymaliśmy od Boga. Tym wielkim darem, dziedzictwem trzeba się będzie coraz intensywniej dzielić. Jeżeli tego nie podejmiemy, to nasz Kościół tarnowski będzie topniał, słabł – mówił biskup Andrzej w Mielcu.

2Dziękuje wszystkim uczestnikom pielgrzymki do Mielca i wszystkim Różom Różańcowym z naszej parafii, za czynne zaangażowanie w pomoc duchową i modlitewną na rzecz misyjnej działalności Kościoła.

Misja ewangelizacyjna Kościoła w swej istocie polega na głoszeniu miłości, miłosierdzia i przebaczenia Bożego, objawionych ludziom w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jest to głoszenie radosnej nowiny o tym, że Bóg nas kocha i pragnie zjednoczyć wszystkich w swej miłosiernej miłości, przebaczając i wzywając do przebaczenia innym nawet najcięższych przewinień. Jest to słowo pojednania, które zostało nam powierzone, ponieważ, jak stwierdza św. Paweł, «w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania» (2 Kor 5, 19). W słowach tych słyszymy echo ostatniego pragnienia Serca Chrystusa, wyrażonego na krzyżu: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią» (Łk 23, 34). (Fragment Orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 2002 r.)