Archiwum - wydarzenia 2014

    Nawiązując do sprawozdania przekazanego w dniu 31 grudnia 2014 roku, podczas nabożeństwa na zakończenie roku, pragnę także w kilku słowach pisanych, zamieszczonych w tym miejscu, wyrazić wdzięczność wszystkim parafianom, którzy w ciągu minionego roku w sposób szczególny angażowali się w życie wspólnoty parafialnej, ofiarując własny czas i wysiłek.
Słowa podziękowania kieruję do wszystkich osób angażujących się w działalność grup duszpasterskich: Służby Liturgicznej - ministrantów i lektorów wraz Panem Kościelnym, Panią Organistką i Szafarzami Komunii św.; do Dziewczęcej Służby Maryjnej, Kolędników Misyjnych, Młodzieżowej Grupy Apostolskiej, Straży Honorowej NSPJ, Rycerstwa Niepokalanej, Apostolatu Maryjnego, Róż Różańcowych, Chóru, Rady Parafialnej.

W niedzielę 28 grudnia 2014 r. z Dobrą Nowiną o narodzeniu Jezusa wyruszyli do domów naszej parafii młodzi misjonarze – kolędnicy misyjni. W tym roku w kolędzie misyjnej uczestniczyło 55 osób, podzielonych na 8 grup. Wśród kolędników wspierających misjonarzy są zarówno przedstawiciele młodzieży, jak i bardzo duża grupa dzieci.

Podczas Mszy św. o godzinie 10.30 odbyło się uroczyste rozesłanie kolędników misyjnych, którzy przybyli do kościoła przebrani w tradycyjne stroje kolędnicze oraz ubiory charakterystyczne dla krajów różnych regionów świata, gdzie pracują misjonarze. Dzieci włączyły się czynnie także w liturgię mszalną poprzez modlitwę wiernych i procesję z darami ołtarza. W strojach kolędniczych pełniła swoją posługę również spora grupa ministrantów.

Po południu mali pomocnicy misjonarzy wyruszyli do domów naszej parafii, aby dzielić się radością z narodzin Chrystusa i poprosić o wsparcie dla swoich rówieśników z krajów misyjnych. Mówiła o tym krótka scenka zaprezentowana przez dzieci oraz hymn tegorocznej kolędy misyjnej.

Hasłem tegorocznego kolędowego dzieła misyjnego dzieci są słowa „MA TOTO TI AMOLENGE”, tzn. „Usłysz płacz dzieci”. Ofiary zebrane podczas kolędy misyjnej posłużą jako wsparcie realizacji kilku nowych lub już rozpoczętych projektów związanych z pracą księży, sióstr i osób świeckich wśród dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Boliwii, Kazachstanu, Republiki Konga oraz Indii, realizowanych w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Do projektów tych należy m.in. wsparcie funkcjonowania szpitala oraz leczenie dzieci z niedożywieniem w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej, prowadzenie przedszkola przy parafii w Baboua, budowa szkoły dla dzieci głuchoniemych w Bertoua w Kamerunie, dożywianie dzieci w Brazzaville w Republice Konga czy budowa ochronki dla dzieci ulicy oraz dzieci emigrantów w Karagandzie w Kazachstanie.

Wszyscy, którzy swoim trudem misyjnego kolędowania, a także złożonymi ofiarami lub modlitwą wsparli dzieło kolędników misyjnych, przyczynią się do tego, że gdzieś w dalekim zakątku świata ktoś w imię Chrystusa otrzyma dobro. Pamiętajmy jednak także, że zawsze ten, kto daje, więcej jeszcze otrzymuje.Zobacz zdjęcia (fot. N.Gądek)

W święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej zostało przyjętych dziesięć nowych dziewczynek. Na znak tego, podczas Mszy św. uroczyście przyjęły kapturki i cudowne medaliki oraz odmówiły modlitwę, „O Pani moja”, którą zawsze przed spotkaniami, czy Eucharystią mówią „Maryjki”. Przyłączając się do DSMu chcą mieć za wzór Matkę Bożą, pragną postępować jak Ona i naśladować Jej piękne, czyste i święte życie.
K.

Jak co roku, 6 grudnia naszą parafię odwiedza święty Mikołaj, tak i w tym przybył do nas. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na przyjście gościa, a zwłaszcza dzieci. Kiedy Mikołaj wszedł do kościoła, każdemu zagościł uśmiech na twarzy. Najmłodsi z radością przyjmowali podarunki, ale też i dorośli, którzy dostali po słodkim upominku. Ten dzień zawsze się dobrze wspomina. Obdarowywanie się prezentami świadczy o ludzkiej życzliwości, o tym, że się pamięta o innych, ale też o tym prawdziwym świętym biskupie, który kiedyś rozdawał wszystko co miał biednym.
K.

    Pięćset lat temu, dokładnie 28 marca 1515 roku, urodziła się Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada, znana jako Teresa Wielka, Teresa od Jezusa, a przede wszystkim jako św. Teresa z Àvila. W październiku rozpoczęły się obchody 500. rocznicy urodzin tej niezwykłej postaci w historii Kościoła.

    W czasie tegorocznych Rorat zapraszamy dzieci oraz dorosłych do fascynującej podróży po XVI-wiecznej Hiszpanii, ale jeszcze bardziej do podróży w świat ducha. Tak by zarówno dzieci, jak i dorośli mogli zawołać za św. Teresą: „Solo Dios basta”, czyli „Bóg sam wystarczy”.

    Dzieło św. Teresy jest ciągle żywe. W Àvila nieprzerwanie istnieją dwa klasztory karmelitańskie. Ten, do którego Teresa wstąpiła, oraz ten, który założyła.

Dzień przed rozpoczęciem adwentu, w salce parafialnej odbyły się andrzejki, w których brały udział dziewczynki ze Służby Maryjnej i ministranci. Każdy mógł włączyć się w zabawy i różne wróżby. Można było też potańczyć i poczęstować się jedzeniem, przygotowanym przez mamy uczestników. O godzinie 17.00 każdy udał się na Mszę św. kończącą rok liturgiczny. Po Eucharystii jeszcze przez ponad godzinę wszyscy bawili się, a następnie modlitwą podziękowali Panu Bogu za dobrą zabawę.
K.

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podczas Mszy św. o godz. 10.30, odbył się obrzęd przyjęcia nowych ministrantów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Chłopcy, którzy po wakacjach rozpoczęli udział w spotkaniach formacyjnych, przygotowujących do pełnienia posługi liturgicznej, publicznie wyrazili pragnienie wstąpienia w szeregi LSO i gotowość pełnienia obowiązków ministranta. Po złożeniu przyrzeczenia ministranckiego i uroczystym nałożeniu kapturków 9 chłopców ustawiło się w szeregu przed ołtarzem na swoje pierwsze "służenie".
Życzymy nowym Ministrantom wytrwałości i niegasnącego zapału w podjętych obowiązkach liturgicznych oraz odwagi w kształtowaniu swojego życia zgodnie z ministranckim zawołaniem: "Króluj nam Chryste - zawsze i wszędzie"!

    Wchodząc po południu w niedzielę 27 lipca do zakrystii, usłyszałem trochę nietypowe powitanie najstarszego lektora, Tomka Gądka: „Przyszedłem się pożegnać”. Wspomniał, że w najbliższą sobotę zawiera sakrament małżeństwa oraz zmienia miejsce zamieszkania i chciał wypełnić swoją ostatnią oficjalną liturgiczną posługę w naszej parafii. Pomyślałem wtedy, że wytrwała posługa przy ołtarzu przez kilkanaście lat, to wielka sprawa i poprosiłem Tomka o napisanie krótkiego świadectwa dotyczącego posługi w Liturgicznej Służbie ołtarza.
    Oczekując na refleksje Tomka, uświadomiłem sobie, że całkiem niedawno swoją posługę liturgiczną zakończył oficjalnie Dominik Gumułka oraz trochę wcześniej jego starszy brat Marcin. Obaj pełnili funkcję lektora także „do ślubu”. Ich również poprosiłem o kilka słów refleksji.
    Zbliżająca się Uroczystość Chrystusa Króla, która jest szczególnym świętem Służby Liturgicznej, to dobra okazja, zwłaszcza dla obecnych ministrantów i lektorów oraz ich rodziców, aby pomyśleć nieco nad wartością, jaką może wnieść w życie dziecka, a potem młodzieńca i mężczyzny, bliska obecność przy ołtarzu i posługa religijna dla wspólnoty. Mogą w tym pomóc zamieszczone niżej interesujące świadectwa Tomka, Dominika i Marcina.
 
Ks. Wojciech


Tomek przysłał list następującej treści:

    Szczęść Boże!
    Udało mi się odnaleźć moją legitymację ministrancką z 2005 roku :) Na szczęście nie muszę wyszukiwać w pamięci wszystkich dat.

2 października zostały zamontowane w oknach nad zakrystią witraże przedstawiające symbole Ewangelistów. To trzeci etap prac związanych z wyposażeniem naszej świątyni w witraże. Zostały one zaprojektowane i wykonane przez Pracownię Witraży Furdyna w Krakowie.

Zobacz zdjęcia

W sobotę, 4 października odwiedziliśmy województwo świętokrzyskie, Apostolską Grupą Młodzieżową działającą w naszej parafii.

Pierwszym punktem naszej wycieczki były ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Pałac ten został wzniesiony w XVII wieku przez Krzysztofa Ossolińskiego. Jego nazwa pochodzi od umieszczonych na bramie płaskorzeźb: krzyża i topora, które są wyrazem przekonań religijnych i herbem fundatora. Budowa symbolizuje kalendarz: 4 baszty - kwartały, 12 sal - miesiące, 52 pokoje - tygodnie, a 365 okien - dni w roku.

Dnia 27 września 2014r. odbyła się wycieczka Dziewczęcej Służby Maryjnej i Liturgicznej Służba Ołtarza. Tym razem głównym celem był Beskid Sądecki. Z uśmiechem na twarzach wyruszyliśmy rano w składzie ponad 60 osób.

Pierwszym przystankiem na trasie był rynek w Czchowie, skąd udaliśmy się w kierunku baszty obronnej, znajdującej się na zalesionym wzgórzu nad Dunajcem. W tym miejscu stał niegdyś zamek, rozbudowywany między XIII a XVI wiekiem, ochraniający szlak handlowy biegnący wzdłuż Dunajca i komorę celną dla towarów przywożonych z Węgier. Obecnie zachowała się jedynie XIV-wieczna wieża, częściowo zniszczona (bez górnej kondygnacji), i odsłonięte fundamenty murów. W drugiej połowie XVIII wieku w zachowanej do dziś wieży mieściło się więzienie; zostało ono zlikwidowane po I rozbiorze Polski.
Po wejściu stromymi schodami na taras widokowy baszty mogliśmy podziwiać ciekawą, lekko zasnutą mgłą, okolicę.

   „Wierzę w Syna Bożego, który darzy mnie miłością Swego Serca”. Pod tym hasłem 19 września odbyła się diecezjalna pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do kościoła Św. Jadwigi w Dębicy.
Spotkanie modlitewne rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą św. pod przewodnictwem Bpa Stanisława Salaterskiego, który także wygłosił homilię. W świątyni zgromadzili się członkowie Straży Honorowej z kilkunastu parafii diecezji tarnowskiej wraz z opiekunami duchowymi i zelatorami, a także poczty sztandarowe.

Nowy rok szkolny, to dla dzieci i młodzieży, oprócz zajęć szkolnych, również rozpoczęcie pracy formacyjnej w ramach dziecięcych i młodzieżowych grup duszpasterskich działających w parafii. W dniu 9 września odbyło się pierwsze spotkanie nowych kandydatów na ministrantów. Do zaszczytnej służby przy ołtarzu przygotowania rozpoczęło 7 chłopców. Kolejne spotkanie we wtorek, 23 września o godz. 16.00 w salce na plebanii. Zapraszamy także tych chłopców, którzy jeszcze chcieliby dołączyć do grupy kandydatów. Jeszcze nic straconego!

Dzień 25 sierpnia od wielu lat związany jest z wejściem Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasna Górę. Wśród około dziewięciotysięcznej rzeszy pielgrzymów byli również przedstawiciele naszej parafii. Tradycyjnie w tym dniu udała się ze Świebodzina do Częstochowy także pielgrzymka autokarowa, w której uczestniczyły 44 osoby. Grupa ta po dotarciu na Jasną Górę wzięła udział we Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 9.00, a następnie odprawiła Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich.

W Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, podczas Mszy św. o godz. 10.30, zostały uroczyście wniesione do kościoła i poświęcone wieńce żniwne. Przygotowanie i poświęcenie wieńców żniwnych to dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony oraz prośba o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy podejmowali trud pracy na roli i o to, aby nikomu nie zabrakło pożywienia. Jest to równocześnie zachęta do umiejętnego korzystania z darów ziemi i dzielenia się z każdym, kto jest w niedostatku, abyśmy po doczesnym życiu, „niosąc pełne naręcza” dobrych uczynków, zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia.

Tegoroczną uroczystość odpustową ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego obchodziliśmy w naszej parafii 10 sierpnia. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Henryk Homoncik, proboszcz w Krościenku nad Dunajcem, on również wygłosił kazanie. W uroczystości uczestniczyli także księża przybyli z całego dekanatu, parafianie i goście. Liturgię upiększył śpiew chóru parafialnego.

W skierowanym do uczestników liturgii kazaniu ks. H. Homoncik poruszył sprawę odpowiedzialności każdego z nas nie tylko za samych siebie i własne wybory życiowe, ale również za innych ludzi, z którymi wiąże nas życie, oraz za Kościół, którego jesteśmy członkami. Przykładem takiej postawy odpowiedzialności był niewątpliwie patron naszej parafii, św. Maksymilian.

W związku z przypadającym w miniony piątek wspomnieniem Św. Krzysztofa, Patrona kierowców i podróżnych, po niedzielnych Mszach Świętych, 27 lipca, odbyło się błogosławieństwo pojazdów mechanicznych, z modlitwą o opiekę Bożą w podróżach oraz uchronienie od nieszczęść i wypadków.

Stara tradycja podaje, że święty Krzysztof, który był rzymskim żołnierzem, został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką, służąc pomocą podróżnym. Poniósł śmierć za wiarę w czasie prześladowania za panowania cesarza Decjusza (ok. 250r.). Jako swojego patrona czcili świętego Krzysztofa przewoźnicy, tragarze, flisacy i pielgrzymi. Współcześnie jest czczony jako patron kierowców, a jego wizerunek zdobi wiele pojazdów mechanicznych.

5 lipca odbyła się piesza pielgrzymka do Tuchowa. Większość pielgrzymów zgromadziła się przy kościele o godzinie 7:00. Po modlitwie i błogosławieństwie ruszyliśmy na południowy wschód - do Sanktuarium w Tuchowie. W tym roku pielgrzymkę ze Świebodzina poprowadził tymczasowy zastępca ks. proboszcza - ks. Paweł Gruszka z Pleśnej. Na odcinku kościół - las w szeregi pielgrzymów wstąpiło jeszcze około 30 osób. Ostatecznie nasza grupa liczyła ok. 120 uczestników.

Oprócz tych, którzy pieszo podążali do naszej Matki, do Tuchowa przybyło w inny sposób liczne grono parafian. Pielgrzymowaniu sprzyjała dobra pogoda i radosne śpiewy. Nie brakowało również głębokiej modlitwy prowadzonej przez wielu pielgrzymów. Podobnie jak w ubiegłym roku spotkaliśmy się z pielgrzymami ze Zbylitowskiej Góry. Teraz było to podwójne spotkanie, które za każdym razem kończyło się wyprzedzeniem naszej grupy, czemu towarzyszyły pozdrowienia oraz uśmiechy.

Fot. i tekst K.Rzepka
 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, obchodzona w tym roku 19 czerwca, zgromadziła całą wspólnotę parafialną. Po Mszy św. odprawionej przez ks. Wojciecha Srokę udaliśmy się w procesji do czterech ołtarzy. Ich tematyka oraz czytania z Ewangelii, związane z tajemnicą Eucharystii, uświadamiały istotę tego święta wyjątkowo uroczyście obchodzonego przez Kościół.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, trasa procesji wiodła drogą w stronę szkoły. Kolejne ołtarze przygotowali parafianie: pierwszy (przy grocie Matki Bożej) – mieszkańcy Radlnej Kolonii I i II; drugi (w parku przykościelnym) – pozostali mieszkańcy Radlnej; trzeci (przy pomniku przyrody –starym dębie) – mieszkańcy Świebodzina Dołu; czwarty (przy budynku szkoły) – mieszkańcy Świebodzina Góry.

Udział w procesji Bożego Ciała to przede wszystkim forma modlitwy dziękczynnej i uwielbienia za obecność Chrystusa pod postaciami Chleba i Wina, ale także zaproszenie, aby Chrystus błogosławił naszym domostwom i nam samym. Święto to należy do najstarszych w Kościele. Zostało ustanowione na początku XIV wieku, ale obchodzono je już wcześniej w diecezjach na terenie Belgii i Niemiec. W Polsce uroczystość tę wprowadził jako pierwszy biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Sto lat później na synodzie w Gnieźnie ustanowiono jej obchodzenie w całej Polsce.

Zobacz zdjęcia!

7 czerwca przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu spotkała się młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania. Obecni byli również przedstawiciele naszej parafii. We Mszy św. i  koncertach uczestniczyli też uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy przeżywają pierwszą rocznicę przyjęcia tego sakramentu. W całym spotkaniu uczestniczyło ok. 3 tys. osób.
Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych rozpoczęło się koncertem Kleryckiego Zespołu Genezareth. Następnie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Na zakończenie spotkania wystąpił zespół Porozumienie.
Udział w tym wydarzeniu było wspaniałym przeżyciem. Spotkanie takiej ilości młodych i radosnych ludzi, którzy przyjechali w to miejsce, aby podziękować Bogu za przyjęty sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, jest pięknym i niecodziennym doświadczeniem.
 
Uczestnicy

 

Uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem i z pomocą nauczycieli, przygotowali uroczystą akademię z okazji Dnia Matki. Zebrane w Sali „dolnego kościoła” mamy z uwagą słuchały wierszy i piosenek, które z przejęciem prezentowała na scenie grupa młodszych dzieci. Duże zainteresowanie i aplauz wzbudził także „Krakowiak” w wykonaniu trzecioklasistów.

Starsi uczniowie swoim występem opowiedzieli o tym, czego każda mama chce dla swojego dziecka najbardziej - żeby było zdrowe... Kolorowe stroje, odważna gra aktorska i bogata oprawa muzyczna w ciekawy sposób przypomniały, że „ZDRÓWKO” jest skarbem, który trzeba cenić i o który trzeba dbać. Wszystkie obecne na przedstawieniu mamy na pewno też utwierdziły się w przekonaniu, że ich troska o zdrowie fizyczne i duchowe swoich dzieci ma głęboki sens i wartość.


Zobacz zdjęcia

Druga niedziela maja tradycyjnie już w naszej parafii związana jest z uroczystością Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku do spotkania z Panem Jezusem w Sakramencie Pokuty i Eucharystii przygotowywało się dziewięcioro dzieci z klasy drugiej.
Swoją radość ze spotkania z Panem Jezusem i pragnienie trwania w przyjaźni z Nim dzieci wyraziły słowami wspólnej modlitwy:

O dobry Jezu!
Cieszymy się bardzo, że przyszedłeś do nas.
Długo czekaliśmy na Ciebie, tęskniliśmy za Tobą,
dlatego dziś witamy Cię z radością.
O dobry Jezu!
Dziękujemy Ci za Twoją obecność.
Nie opuszczaj nas nigdy.
Bądź zawsze z nami,
bądź naszym Przyjacielem i Przewodnikiem
na drodze do Ojca.
Pomagaj nam czynić dobrze,
kochać wszystkich i walczyć ze złem.
Amen.

Na zakończenie „Białego Tygodnia” dzieci wraz z rodzicami odbyły dziękczynną pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
 

Podczas spotkania Rady Parafialnej, które odbyło się w styczniu bieżącego roku, została podjęta decyzja, aby w ramach dalszych prac remontowo-wykończeniowych przy naszym kościele, przeprowadzić remont schodów wejściowych. Prace te rozpoczęte zostały w poniedziałek 19 maja. Przed południem do pracy przy usunięciu lastryka przyszło 18 mężczyzn, kolejnych trzech dołączyło po południu, a jeszcze kilku zajrzało po pracy z pytaniem „czy trzeba pomóc”. Dzięki temu zaangażowaniu, a także dobrej pogodzie, pierwszy etap udoało się pokonać bardzo sprawnie.

W dniu wczorajszym 10 maja 2014 r. odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Dziewczęcej Służby Maryjnej do Zabawy.

Uczestniczki tego wydarzenia napisały:

Również i my dziewczynki z DSM-u wzięłyśmy udział w tym ważnym jak dla nas wydarzeniu, bo w tym roku przypada już 100 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Karoliny.
Pogoda nie zapowiadała się piękna, a nawet podczas wyjazdu ze Świebodzina padał deszcz, ale jak już dojeżdżałyśmy do Zabawy, na naszych twarzach pojawił się uśmiech, bo widać było wychodzące zza chmur słońce.
Na samym początku poszłyśmy zwiedzać dom rodzinny bł. Karoliny w Wał Rudzie oraz ucałować jej relikwie. Gdy wszystkie grupy dotarły już do Wał Rudy poszliśmy Drogą Krzyżową, śladami męczeństwa bł. Karoliny, która zginęła w lesie w obronie czystości.

Kanonizacja Jana Pawła II, to ważne wydarzenie dla Polaków, także tych mieszkających w Świebodzinie. Wyraźnym tego znakiem było duże zaangażowanie uczniów naszej szkoły w projekt, jaki zaproponował podczas Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych Ks. Rekolekcjonista.  Podczas jego realizacji powstało 80 oryginalnych portretów Jana Pawła II. Można je obejrzeć na wystawie w "dolnym kościele", lub w naszej fotogalerii. Zapraszamy!

23 kwietnia o imieninach Księdza Proboszcza Wojciecha pamiętali parafianie. W tym dniu w intencji Solenizanta odprawione zostały dwie Msze św. – jedną, z intencji Rady Duszpasterskiej i parafian, odprawił ks. Piotr Smoła, zaś drugą – zamówioną przez DSM, grupę młodzieżową i służbę liturgiczną, sprawował ks. Paweł Gruszka z Pleśnej. Po wspólnej modlitwie przedstawiciele poszczególnych grup złożyli Księdzu Proboszczowi życzenia, a dziewczęta z DSM zaśpiewały oryginalną piosenkę. Jak zwykle Solenizant zrewanżował się obfitym słodkim poczęstunkiem.
Księże Wojciechu! Raz jeszcze wszystkiego najlepszego! Niech Matka Boża i Twój Patron, św. Wojciech wypraszają dla Ciebie wiele łask!

Zobacz zdjęcia!


Wiosna, to wszędzie czas ogrodowych prac i porządków. Takie prace konieczne są i w naszym, dość obszernym, przykościelnym ogrodzie. Zadanie to podjęła chętnie w kwietniową sobotę młodzież z Grupy Apostolskiej. Miło jest usłyszeć na słowa podziękowania odpowiedź: „nie ma za co, to nasz parafialny obowiązek”.

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego – trzy święte dni, w czasie których rozpamiętujemy i  uobecniamy zbawcze wydarzenia , to najważniejsze dni w całym roku liturgicznym. Rozpoczyna je wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończą nieszpory w Niedzielę Zmartwychwstania.

Podczas Eucharystii w Wielki Czwartek wspominaliśmy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Poprzez liturgię uczestniczyliśmy w Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew i pozostawił je nam jako pokarm na życie wieczne. Jakże wymownie zabrzmiały znów tego dnia słowa Modlitwy Eucharystycznej: „On to w dzień przed męką, to jest DZISIAJ, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce...” Po zakończeniu Eucharystii Ciało Chrystusa zostało przeniesione do ciemnicy, gdzie czuwaliśmy na adoracji do późnych godzin wieczornych.

Podczas przygotowania darów ofiarnych w czasie wielkoczwartkowej Eucharystii dzieci złożyły na ołtarzu swoje skarbonki z jałmużną wielkopostną. W tym szczególnym dniu przedstawiciele Rady Duszpasterskiej w imieniu parafian złożyli ks. proboszczowi Wojciechowi Sroce podziękowania za jego posługę kapłańską i życzenia wszelkich łask Bożych w dalszej pracy.

„Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień. Jak wynika z samej nazwy, w tę niedzielę wspominamy dwa wydarzenia: tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed Paschą oraz Mękę Chrystusa. Połączenie dwóch różnych wydarzeń, chronologicznie odległych od siebie o kilka dni, może dziwić. Istotnie, jest to skutek połączenia dwóch różnych tradycji: jerozolimskiej (upamiętnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy) i rzymskiej (wspomnienie Męki Pańskiej). To połączenie ma jednak swój głęboki sens. Jezus wjeżdża do Miasta Świętego jako Król, ale Jego królowanie nie jest z tego świata, a tronem, na którym został wywyższony, stał się krzyż”. (ks. M. Zachara MIC, www.oltarz.pl)

Pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy są gałązki palmowe i palmy, które przynosimy tego dnia do kościoła. W naszej parafii uroczysta Msza św. z poświęceniem palm odbyła się o godzinie 10.30. Podczas liturgii eucharystycznej opis Męki Pańskiej śpiewali: Adrian Starostka, Filip Wiejacki i Kamil Chrobak. Ubogaceniem celebry był również śpiew chóru parafialnego.

Po Mszy św. odbył się doroczny konkurs palm. W tym roku wybór najwyższej nie nastręczał trudności, ponieważ bezkonkurencyjną, kilkumetrową palmę wykonali państwo Katarzyna i Rafał Brodowie. Zarówno oni, jak i wykonawcy kilku innych, niższych i całkiem małych palm, zostali uhonorowani nagrodami, które ufundował ks. proboszcz. Mamy nadzieję, że za rok przybędzie konkursowych palm i że piękna tradycja ich wykonywania, tak chlubnie rozpoczęta w naszej parafii, będzie się rozwijała.

Zobacz zdjęcia!

Niedziela Miłosierdzia Bożego w tym roku ma wymiar szczególny, gdyż jest to także dzień kanonizacji Bł. Jana Pawła II. Bezpośrednim przygotowaniem do tego wydarzenia jest w naszej parafii Nowenna do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczęła się W Wielki Piątek i będzie odprawiana do najbliższej niedzieli: W Poniedziałek Wielkanocny o godz. 15.45, a od wtorku do soboty o godz. 18.00.

W sobotę - wieczór poprzedzający kanonizację Jana Pawła II - w naszym kościele odbędzie się modlitewne czuwanie, które rozpocznie się o 17.30 modlitwą Apostolatu Maryjnego, następnie, o godz. 18.00, odprawiona zostanie Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Msza św. Czuwanie zakończy się modlitwą różańcową. Na czuwanie można zabrać świecę, lampion lub znicz, ponieważ po zakończeniu czuwania będzie można zabrać do swoich domów „Iskrę Bożego Miłosierdzia” - płomień zapalony uroczyście 30 marca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i przekazany wszystkim diecezjom. Do naszej parafii płomień iskry Bożego Miłosierdzia został przyniesiony przez młodzież, biorącą udział w spotkaniu z Biskupem Ordynariuszem w Niedzielę Palmową w Tarnowie. Płomień „Iskry Bożego Miłosierdzia” będzie można zabrać także do swoich domów  w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, by przy nim podziękować w modlitwie rodzinnej za dar kanonizacji Jana Pawła II.

4 kwietnia 2014 r. uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi krzyżowej, która wiodła drogami naszej parafii. Przy poszczególnych stacjach wsłuchiwaliśmy w rozważania Ojca Świętego Jana Pawła II, jakie wygłosił podczas pamiętnej Drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum w Jubileuszowym Roku 2000.

Głęboka treść Papieskich rozważań osnutych wokół zbawczych wydarzeń i nawiązująca do sytuacji współczesnego człowieka była okazją do refleksji nad prawdami naszej wiary i własnym życiem. Jednocześnie poprzez udział w tym nabożeństwie przygotowywaliśmy się do kanonizacji Papieża Polaka.

Nabożeństwu Drogi krzyżowej przewodniczył ks. proboszcz Wojciech Sroka, zaś rozważania prowadzili parafianie. Nowością było niesienie dużego drewnianego krzyża przez dzieci, młodzież i dorosłych z różnych grup. Poszczególne stacje Drogi krzyżowej zostały usytuowane wzdłuż szosy wiodącej do krzyża na Podlesiu. Bardzo licznej obecności parafian na tym wielkopostnym nabożeństwie sprzyjała zapewne również piękna, wiosenna pogoda.

Zobacz zdjęcia!

 

PROGRAM

REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCH

ŚWIEBODZIN, 30 marca - 02 kwietnia 2014r.

Rekolekcje głosi Ks. mgr Bogumił Bednarek

Kapelan szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie

 

ŚPIEWNIK - REKOLEKCJE SZKOLNE

Niedziela – 30. 03. 2014r.
  8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
10.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich
           * Po Mszy św. Droga Krzyżowa
15.30 - „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym
           * Msza św. (bez kazania)
           * Nauka stanowa dla młodzieży

Poniedziałek – 31. 03. 2014r.

  8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
  9.30 - „Szkoła śpiewu” dla uczniów szkoły podstawowej
10.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
           *Po Mszy św. nauka stanowa dla małżonków i rodziców

Wtorek (01. 04. 2014r.) Dzień spowiedzi rekolekcyjnej

  8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
           * Po Mszy św. spowiedź do godz. 10.00 (dla osób starszych)

13.00 - Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej
13.30 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej i spowiedź


14.00 - 18.00 - Spowiedź (przerwa w spowiedzi od godz.16.00 do 16.30)

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

Środa (02. 04. 2014r.)
  8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
  9.30 - „Szkoła śpiewu” dla uczniów szkoły podstawowej
10.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich.Zobacz zdjęcia

W sobotę 1 marca nasi ministranci i lektorzy wzięli udział w eliminacjach do VIII Mistrzostw Piłki Nożnej Halowej Diecezji Tarnowskiej. Tym razem nie udało się wywalczyć czołowych miejsc, ale rywalizacja sportowa była okazją do sprawdzenia swoich sił oraz budowania wspólnoty dekanalnej LSO.

 

Nieco więcej niż Apostołów, bo szesnaścioro dziewcząt i chłopców z naszej wspólnoty parafialnej otrzymało dary Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania. Nasza młodzież znalazła się w gronie 99 osób, którym Sakramentu Bierzmowania udzielił Bp Stanisław Salaterski w dniu 1 marca 2014 r. w Tarnowcu. To wydarzenie było ukoronowaniem trzyletniego przygotowania, które dokonywało się w ramach katechezy szkolnej, jak też poprzez comiesięczne spotkania formacyjne w parafii. Tuż przed przyjęciem Ducha Świętego i Jego darów młodzież uczestniczyła w triduum modlitewnym, połączonym z obrzędem przyjęcia Księgi Ewangelii i Krzyża.
 

Styczniowe spotkania opłatkowe Seniorów stały się już w Świebodzinie tradycją, która liczy sobie około 30 lat. W tym roku uroczystość odbyła się w niedzielę 19 stycznia. Zorganizowały ją wspólnie Szkoła Podstawowa i parafia. Swoją obecnością uhonorowali Seniorów przedstawiciele władz gminnych: wójt Stanisław Burnat oraz radni – Marian Truchan i Wiesław Małopolski.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w intencji Seniorów, odprawioną przez księdza proboszcza Wojciecha Srokę. Następnie młodzież, w większości z grupy apostolskiej, zaprosiła wszystkich na przedstawienie jasełkowe, które tym razem nieco odbiegało od tradycyjnych scenariuszy jasełek. Do typowych scen z pasterzami, królami i herodem twórcy przedstawienia wprowadzili zaskakujące, współczesne elementy, które urozmaiciły i ubarwiły inscenizację. Na pochwałę zasługuje zarówno odważna gra aktorska młodzieży, jak i oprawa plastyczna przedstawienia, na którą złożyły się dekoracje, kostiumy i efekty świetlne. W przygotowaniu występu wspierał młodych Ksiądz Proboszcz, który – jak zdradził – ma nadzieję na kolejne wspólne przedsięwzięcia.